TRUNG HỌC NGUYỄN TRÃI SAIGON
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon - Nam California
 webpages 

 " Một ngày học Nguyễn Trãi, mai mãi là anh em

   Một ngày dậy Nguyễn trãi, mãi mãi là Thầy Cô "

Chiều Nhạc Thính Phòng

"Một Thời Để Nhớ..."

Sinh Hoạt Của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon - Nam California. 

Tại Vũ Trường Majestic, Huntington Beach, California. Ngày 28 tháng 7, năm 2002.

Một Chương Trình Nhạc Thính Phòng Qui Tụ Môt Số Nhạc Sĩ Xuất Thân Từ Trường Trung Học Nguyễn Trãi Saigon:

Ngô Thụy Miên, Đức Huy, Nam Lộc Và Phạm Mỹ Lộc và qua sự trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng như: Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Diễm Liên, Quang Tuấn, Đức Huy và Nam Lộc.